Objednať vstupenky

Vstupenka na PMU Kongres 2023
600€ /osoba
Súťaž v PMU - účastnícky poplatok 1 kategória
100€ /osoba
Súťaž v PMU - účastnícky poplatok 2 kategórie
160€ /osoba
Gala večer
96€ /osoba
Suma na úhradu
0
Program Kongresu